ທາງການອອກກວດກາ ຄວາມເສັຽຫາຍໃນເຂດນໍ້າຖ້ວມ ແລະ ສະພາບຂອງເຂື່ອນໄຟຟ້າແກ້ງຄວັນ

ສາເຫດເຂື່ອນແກ້ງຄວັນແຕກ ຍັງບໍ່ ສລຸບ

ທາງການລາວ ຍັງ ບໍ່ສລຸບ ສາເຫດ ເຂື່ອນໄຟຟ້າ ແກ້ງຄວັນ ແຕກ ທີ່ເຮັດໃຫ້ ປະຊາຊົນ ໄດ້ຮັບຄວາມເສັຽຫາຍ ເກືອບ 100 ລ້ານກີບ.

ເຕັມຫນ້າ