ສວນປູກກ້ວຍ ຂອງຈີນ ຢູ່ ແຂວງບໍລິຄໍາໄຊ ທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ

ປະຊາຊົນ ກັງວົນ ສານເຄ ໃນສວນກ້ວຍຈີນ

ປະຊາຊົນ ບ້ານທ່າເຮຶອ ເມືອງບໍຣິຄັນ ແຂວງ ບໍຣິຄັນໄຊ ຈໍານວນ 135 ຄອບຄົວ ກັງວົນນໍາ ສວນກ້ວຍຈີນ ໃຊ້ສານເຄມີ ອັນຕລາຍ ສົ່ງຜົລກະທົບ ຕໍ່ ຄົນ, ສັດລ້ຽງ, ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ.

ເຕັມຫນ້າ