ຟາມລ້ຽງເສືອ ໃນເຂດເສຖກິດ ສະເພາະ ສາມຫຼ່ຽມຄໍາ ແຂວງບໍ່ແກ້ວ

ເສືອບ້ານຫຼາຍກວ່າເສືອປ່າ (ຈົບ)

ເສືອ ທີ່ຖືກຂັງ ໃນຄອກເຫລັກ ຢູ່ລາວ ປັດຈຸບັນ ມີຫລາຍກວ່າ ເສືອຢູ່ປ່າ. ເສືອນັ້ນ ມາຈາກໃສ ຈະມີຫຍັງ ເກີດຂຶ້ນ ກັບເສືອ ຈໍາພວກນີ້,

ເຕັມຫນ້າ