ນັກທ່ອງທ່ຽວເຂົ້າມາລາວ ຈາກຈີນ ແລະປະເທດອື່ນໆໃນເອເຊັຽ ເພີ້ມຂຶ້ນ ແຕ່ບໍຣິສັດທ່ອງທ່ຽວຂອງລາວ ກໍຖືກບໍຣິສັດຈີນ ຕັດໜ້າເອົາ ລູກຄ້າສ່ວນໃຫຍ່ໄປ

ຂແນງການທ່ອງທ່ຽວລາວ ເສັຽລູກຄ້າ ໃຫ້ຈີນ

ບໍຣິສັດ ທ່ອງທ່ຽວລາວ ຢູ່ ເມືອງວັງວຽງ ແຂວງວຽງຈັນ ມີລູກຄ້າ ຫລຸດລົງ ຍ້ອນຖືກ ບໍຣິສັດ ທ່ອງທ່ຽວຈີນ ຍາດເອົາໄປ.

ເຕັມຫນ້າ