ຄົນງານລາວ ໃນແຂວງ ພາກໃຕ້ ທີ່ຂ້າມໄປມາ ຣະຫວ່າງ ຊາຍແດນ ລາວ-ໄທ ເພື່ອປະກອບອາຊີພ ທໍາມາຫາກິນ

ຄົນລາວຍັງໄປເຮັດວຽກ ຢູ່ໄທ ບໍ່ມີ ອະນຸຍາດ

ຄົນລາວ ທີ່ມີຖານະ ທຸກຍາກ ຍັງລັກລອບ ໄປເຮັດວຽກ ຢູ່ໄທ ແບບ ຜິດກົດໝາຍ ດ້ວຍຄວາມ ສມັກໃຈ.

ເຕັມຫນ້າ