ຄົນງານທີ່ເຂົ້າມາເຮັດວຽກ ໃນໂຄງການພັທນາຕ່າງໆ ຢູ່ ສປປ ລາວ

ຄົນຕ່າງດ້າວບໍ່ມີບັດ ຢູ່ລາວ

ການຂຶ້ນທະບຽນ ຄົນງານ ຕ່າງປະເທດ ຢູ່ລາວ ຍັງເປັນບັນຫາ ຫຍຸ້ງຍາກ.

ເຕັມຫນ້າ