ຣົດແກ່ໄມ້ທ່ອນ ຈາກສນາມໄມ້ ເມືອງສນາມ ກຳລັງເຂົ້າໄປໂຮງເລື່ອຍ ແຂວງອັດຕະປື.

ຄໍາສັ່ງເລຂທີ 15/ນຍ ຖືກລະເມີດ: ປຊຊ

ຄຳສັ່ງ ເລຂທີ 15/ນຍ ຂອງນາຍົກ ຣັຖມົນຕຼີ ວ່າດ້ວຍ ການຫ້າມສົ່ງອອກ ໄມ້ ກຳລັງຖືກທ້າທາຍ ຍ້ອນວ່າ ຍັງມີການ ລັກລອບ ສົ່ງອອກໄມ້ ອອກໄປ ຕ່າງປະເທດ.

ເຕັມຫນ້າ