ງານສະແດງຊ້າງ ຢູ່ແຂວງໄຊຍະບູຣີ ປີ 2018

ຊາວບ້ານບໍ່ຍອມເສັຽດິນ ໃຫ້ ຈີນ

ຊາວບ້ານ ຫຼາຍຄອບຄົວ ຢູ່ ເມືອງໄຊຍະບູລີ ບໍ່ຍອມ ມອບດິນໃຫ້ ບໍຣິສັດຈີນ ເພື່ອ ສ້າງສູນ ອະນຸຮັກ ຊ້າງ.

ເຕັມຫນ້າ