ບໍຣິສັດຊິເມັນ ຄ່ອນຫຼວງພຣະບາງຈໍາກັດ ຊຶ່ງເປັນຂອງນັກລົງທຶນຈີນ ຕັ້ງຢູ່ເຂດບ້ານຜາແດງ ນະຄອນຫຼວງພຣະບາງ

ບໍຣິສັດຊິເມັນຂອງຈີນ ເອົາປຽບ ຄົນງານລາວ

ບໍຣິສັດ ຊິເມັນ ຄ່ອນຫຼວງພຣະບາງ ຈໍາກັດ ຂອງຈີນ ເອົາປຽບ ກັມມະກອນລາວ.

ເຕັມຫນ້າ