ປວັດສາດລາວ

ປວັດສາດລາວ ບົດທີ 90

ປວັດສາດລາວ ບົດທີ 90 ຈະໄດ້ກ່າວເຖິງ ເຣຶ່ອງ: ພຸ​ທ​ສາ​ສ​ນາ ໃນ​ປະ​ເທດ​ລາວ ສ​ມັຍ​ພາຍ​ໃຕ້​ການ​ປົກ​ຄອງ ຂອງ​ຝ​ຣັ່ງ​ເສດ

ເຕັມຫນ້າ