ສ່ວນນຶ່ງຂອງຊົນເຜົ່າໄທ ທີ່ອົພຍົບເຂົ້າໄປຢູ່ ໃນໄທ ແຕ່ປາງກ່ອນ ຊຶ່ງເອີ້ນກັນວ່າ: ໄທຊົງດໍາ ຫຼືວ່າ ໄຕດໍາ ຢູ່ບ້ານຫົວເຂົາຈີນ ຕາແສງຫ້ວຍຍາງໂທນ ເມືອງປາກທໍ່ ແຂວງຮາຊບູຣີ.

ປວັດຊົນເຜົ່າໄທດໍາ ບົດທີ 30

ສາຣະຄະດີ ໄທດໍາ ຢູ່ ຊຽງຄານ ສັປດາ ນີ້ ວຽງໄຊ ຈະເວົ້າເຖິງ ສູນ ວັທນະທັມ ໄທດໍາ ແລະ ບັນຫາ ໃນບ້ານນາປ່າໝາດ ທີ່ສືບເນື່ອງ ມາຈາກ ການມີສູນ ດັ່ງກ່າວ ສອງແຫ່ງ.

ເຕັມຫນ້າ