ຊາວນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ບໍ່ເຫັນດີທີ່ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ຕິດຕັ້ງໄຟເຍືອງທາງ ຢູ່ເສັ້ນທາງແຄມຂອງ ທີ່ປະດັບປະດາດ້ວຍສິລປະຈີນ

ໄຟເຍືອງທາງແຄມຂອງ ບາດໃຈ ຊາວນະຄອນຫຼວງ

ຊາວລາວ ບໍ່ເຫັນດີ ທີ່ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ຕິດຕັ້ງໄຟ ເຍືອງທາງ ຢູ່ເສັ້ນທາງ ແຄມຂອງ ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ ແລ້ວປະດັບ ປະດາ ດ້ວຍແບບ ສິລປະຈີນ.

ເຕັມຫນ້າ