ປະຈຳວັນ

ຖນົນຫົນທາງຫຼາຍສາຍ ໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຍັງຢູ່ໃນສະພາບ ຍາມແລ້ງເປັນຝຸ່ນ ຍາມຝົນເປັນຕົມ

ທາງການສັ່ງໂຈະໂຄງການ ຂາດມາຕຖານ

ທາງການລາວ ສັ່ງໂຈະ 191 ໂຄງການ ທີ່ບໍ່ໄດ້ ມາຕຖານ ແລະ ຄິດໄລ່ຣາຄາ ເກີນຄວາມຈິງ.

ເຕັມຫນ້າ