ປະຈຳວັນ

ສະພາບ ແມ່ນໍ້າຂອງ ໃນເຂດ ເມືອງຊະນະຄາມ ແຂວງວຽງຈັນ ທີ່ພົບກັບຄວາມແຫ້ງແລ້ງ ເມື່ອປີທີ່ຜ່ານມາ

ສາກົນສເນີຣັຖບານລາວ ທົບທວນ ເຂື່ອນຊະນະຄາມ

ເຈົ້າໜ້າທີ່ ຣັຖບານ ແລະ ອົງການ ຮັກສາ ສິ່ງແວດລ້ອມ ສາກົນ ສເນີໃຫ້ ຣັຖບານລາວ ພິຈາຣະນາຄືນໃໝ່ ໃນໂຄງການ ສ້າງເຂື່ອນ ຊະນະຄາມ.

ເຕັມຫນ້າ