ປະຈຳວັນ

ເມືອງແກ້ງກອກ ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ

ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ຣາຍຮັບ ພາດເປົ້າໝາຍ

ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ເກັບຣາຍຮັບ ບໍ່ໄດ້ຕາມເປົ້າ ແຕ່ ສະມາຊິກ ສະພາແຂວງ ເວົ້າວ່າ ເປັນຍ້ອນ ເຈົ້າໜ້າທີ່ ບໍ່ເຂັ້ມງວດ ໃນການເກັບ ອາກອນ.

ເຕັມຫນ້າ